Học sinh Mỹ tiếp nhận thông tin trên mạng tốt hơn trên giấy

WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi có kết quả của một bài kiểm tra, giới hữu trách giáo dục Hoa Kỳ cho biết các học sinh ở Mỹ tiếp nhận thông tin trên mạng tốt hơn so với trên giấy.

Theo tin của U.S. News & World Report, các em học sinh lớp 4 của Mỹ có điểm cao hơn điểm trung bình của quốc tế trong một bài kiểm tra đọc trên mạng.

Từ năm 2001, cứ mỗi năm năm, các em học sinh phải làm bài kiểm tra này một lần. Một số nhà giáo dùng bài kiểm tra này để đánh giá khả năng đọc và tiếp nhận những thông tin có trên mạng.

Vào năm 2016, có 58 quốc gia cho học sinh thử bài kiểm tra đọc trên giấy. Hoa Kỳ và 15 nước khác thì cho học sinh làm bài kiểm tra trên mạng.

Trong một thông cáo, bà Peggy Carr, nghiên cứu viên của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, cho biết: “Những người Mỹ trẻ tuổi ngày càng dựa vào những thông tin trên mạng nhiều hơn. Chính vì vậy, việc đánh giá khả năng các em tiếp nhận các thông tin và kiểm tra các thông tin này có đáng tin không, rất quan trọng.”

Điểm trung bình của học sinh Mỹ lớp 4 cao hơn so với các học sinh của 10 nước khác. Ngoài ra, điểm thi của các em trên mạng cao hơn so với điểm thi trên giấy.

Chỉ có học sinh của ba nước Na Uy, Ireland và Singapore có điểm thi đọc trung bình cao hơn học sinh Mỹ.

“Các em học sinh lớp 4 của Mỹ có điểm trung bình cao hơn so với quốc tế. Có vẻ như các em tiếp nhận những thông tin trên mạng tốt hơn so với khi làm bài kiểm tra trên giấy,” bà Carr cho biết.

Đây là lần đầu tiên mà những người đưa ra đề kiểm tra có thể quan sát cách các em học sinh chọn một câu trả lời bằng cách nhìn số lần các em bấm chuột, các em tốn bao nhiêu thời gian cho một trang và câu hỏi nào các em phải quay lại để làm sau.

Bà Carr còn cho biết các em làm bài kiểm tra trên mạng kỹ hơn và nghiêm túc hơn so với làm bài trên giấy.

“Các em thích lắm và làm bài rất nghiêm túc. Lúc làm kiểm tra trên giấy thì các em rất chán nản, thậm chí còn ngủ gật, nhưng làm bài trên mạng thì không có như vậy,” bà Carr cho biết.

Từ năm 2001, các bài kiểm tra giấy ngày càng kém hiệu quả và làm cho học sinh của nhiều nước khác từng có điểm thấp hơn theo kịp và thậm chí còn vượt qua điểm của học sinh Mỹ trên bảng xếp hạng quốc tế.

Không chỉ như vậy, điểm số của học sinh Mỹ lớp 4, từ năm 2011, ngày càng xuống, tuy không quá nhiều. Mỹ đang xếp hạng thứ 16 trên bảng xếp hạng quốc tế về các bài kiểm tra đọc. Hồi năm 2011 chỉ có bốn nước xếp hạng cao hơn Hoa Kỳ, nhưng đến năm 2016 thì có đến 12 nước xếp hạng cao hơn. (TL)